close menu

KCN nghi xuân

Liên khu 10-11, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh

KCN tân tạo

Khu công nghiệp Tân Tạo nằm ở huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh, được thành lập 30/11/1996

KCN nghi xuân

Liên khu 10-11, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh

KCN Nam Đông Hà

Cổng chính KCN Nam Đông Hà. Vị trí: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

Khu dân cư Khang Điền

Phòng 1&2, Tầng 11, Tòa nhà Saigon Centre, 67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

KCN tân tạo

Khu công nghiệp Tân Tạo nằm ở huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh, được thành lập 30/11/1996

Khu dân cư Khang Điền

Phòng 1&2, Tầng 11, Tòa nhà Saigon Centre, 67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

KCN Nam Đông Hà

Cổng chính KCN Nam Đông Hà. Vị trí: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị